באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף עיין בתנאי השימוש

 • משלוחים חינם בקנייה מעל 249 ₪ - בשל המצב ייתכנו עיכובים בזמני המשלוחים

 • חברת YOOZ מחבקת ומחזקת את עם ישראל
  ומייחלת להחזרת החטופים והחלמת הפצועים

 • 10% הנחה בקנייה ראשונה למצטרפים חדשים!

 • עכשיו באתר Summer sales

אין מוצרים בעגלה

כבר רשומים? התחברו

משתמש חדש/אורח

דאגנו לכם ליצירת חשבון קלה ומהירה במיוחד. המשיכו למילוי פרטיכם ותוכלו ליהנות מהיתרונות של משתמש רשום כבר עכשיו.

להרשמה

מדיניות פרטיות ושימוש

מדיניות שימוש באתר

הקדמה

YOOZ ("האתר") הוא אתר אינטרנט המצוי בבעלות חברת "יוז איט בע"מ" ח.פ 5-1670950-8  (להלן: "החברה"), אתר למכירת מוצרים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים. השימוש באתר והרכישה בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים בתנאי השימוש באתר (להלן :"תנאי השימוש") אשר יחולו על יחסיך עם החברה. בכל מקום בתנאי השימוש בו נכתב "החברה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.

כל המבקר ו/או המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש" או "רוכשים") מצהיר ומתחייב, כי קרא את תנאי השימוש, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: "רכישת ואספקת והמוצרים המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך" (להלן: "פעולה באתר").

 

כשרות להשתמש באתר

השימוש באתר כפוף לתנאים המצטברים הבאים:

 1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אסור לך לבצע כל שימוש או רכישה באתר. 
 2. המשתמש אזרח ותושב מדינת ישראל ובעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל. 
 3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות בישראל. 
 4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני תקף ופעיל ברשת האינטרנט. 
 5. חל איסור מוחלט לרכוש באתר מוצרים למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי).

 

רכישה באתר 

האמור בתנאי השימוש ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מוקדמת כלשהי ולרוכש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כך.

מכיוון ש"טעות לעולם חוזרת", טעות כלשהי ובכלל זה טעות בתיאור מוצרים ו/או מחיריהם לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או לאחריה.

בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות השימוש לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.

המידע הקיים באתר החברה, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.

באפשרותך לרכוש מוצרים באתר באמצעות הרשמה לאתר או כאורח. במהלך ההרשמה או במהלך רכישה כאורח תידרש לספק פרטים שונים הנחוצים לצורך השלמת העסקה ויצירת קשר אתך,  כגון: שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וכד'. כדי שהרכישה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע הרכישה.

החברה תהיה רשאית למנוע ממשתמש לבצע הרשמה או לרכוש מוצר כאורח בכל מקרה שבו יתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

לתשומת לבך, הרשמה לאתר מהווה הסכמה לפי חוק התקשורת לקבלת דיוור ישיר מהחברה בנוגע לאתר (לרבות עדכונים, חדשות ושדרוגים) ושירותים נוספים המוצעים על ידי החברה. 

 

ביצוע רכישה באתר

מוצרים שמעונין הרוכש להזמין באתר יישמרו ב"סל הקניות" עד להשלמת תהליך ההזמנה. החברה רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באמצעות האתר וכן לקבוע מכסות מקסימליות לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים.

לאחר שהוסיף רוכש מוצרים לסל הקניות, עליו להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטיו האישיים. פרטים אלה עשויים לכלול: שם מלא, תאריך לידה, שיטת המשלוח, כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה ברשות הרוכש, טלפון וכל פרט נוסף שעשויים להידרש במהלך ההזמנה.

לצורך ביצוע רכישה באמצעות האתר תידרש לספק פרטי תשלום. מובהר כי שימוש באמצעי תשלום שאינו בבעלותך ו/או מסירת פרטי אמצעי תשלום כוזבים אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה לפי חוק.

הזמנה תחשב כמושלמת ומחייבת רק לאחר אישורה הסופי על ידי החברה ולאחר קבלת אישור סופי מחברת כרטיסי האשראי. לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי יישלח אליך אישור על ביצוע ההזמנה. במקרה שההזמנה לא תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי תשלח אליך הודעה מתאימה.

שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. על הרוכש למסור פרטים נכונים בלבד, מדויקים ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים ו/או באפשרות ליצירת קשר עם הרוכש ו/או עם הנמען. הרוכש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

החברה לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות של האתר, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה והמסמכים המחייבים.

החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לחוק.

הזמנת מוצרים באתר תהא כפופה לתנאים, להגבלות ולכל הקבוע במדיניות המשלוחים של האתר. למידע בנוגע לאזורי החלוקה, מועדי אספקה, דמי משלוח ואיסוף עצמי, יש לפנות למדיניות המשלוחים שבאתר.

החברה לא תספק את המוצרים שהוזמנו אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. 

אם לא יקבל רוכש פניה מהחברה תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה בנוגע להזמנתו, באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני, עליו להניח כי חלה תקלה בהזמנה. במקרה זה מומלץ לפנות אל החברה במייל, שתשתדל ככל הניתן לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה, או ביטולה ככל ויבוקש.

 

מגבלות על זכות שימוש באתר

האתר וכל הזכויות בו הן בבעלות החברה ומוגנות על ידי חוקים ואמנות בינלאומיות. המבנה, הארגון והקוד של האתר הם סודות מסחריים ומידע סודי מוגנים של החברה. החברה הינה ותישאר הבעלים הבלעדית של מלוא הזכויות באתר, לרבות כל זכות לפטנט, סימן מסחר, מדגם, זכות יוצרים וכל זכות אחרת המוגנת עפ"י הוראת כל דין בקשר עם האתר (או כל חלק ממנו), כפי שיהיו מעת לעת. 

הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של האתר (או כל חלק ממנו) ו/או זכות השימוש בה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת  או להעתיק את האתר, שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של האתר, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על האתר. 

בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר; אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה; אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים; אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק; אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

הנך מתחייב שלא לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על האתר ו/או קוד המקור של האתר, כולם או מקצתם, עבודות אשר נגזרות מהם. 

הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החוקים הקשורים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. חל איסור מוחלט להשתמש באתר באופן המהווה הפרה של כל הוראת דין.

אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם התקבלה הסכמתה המפורשת של החברה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

שמות, סימנים, סמלי לוגו, תמונות וסמלים מסחריים ושמות מסחריים ("הסימנים") הינם בבעלותה של החברה. אינך רשאי להשתמש בסימנים ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

הפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיך בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של זכויותיה של החברה באתר ושל הסכם זה ויביא לפקיעה מיידית של ההרשאה לשימוש באתר. במקרה של הפרה כאמור הנך מסכים בזה באופן בלתי חוזר כי יינתן לטובת החברה כל סעד חוקי לשם מניעת ההפרה, לרבות צו מניעה זמני וקבוע, והגנה על זכויותיה.

 

האחריות לשימוש באתר

השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהא לאף משתמש או רוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ודרישותיו. 

החברה עושה מאמץ לספק שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה. 

החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמש בקשר לאתר (או כל חלק ממנו) ו/או כל שינוי ופיתוח עתידי שלה, לרבות בקשר עם סחירותם או התאמתם לצורך או שימוש מסוימים שלך. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש באתר לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות באתר יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת האתר תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה. 

החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט – אתר גיבויים, גבייה באמצעות הצפנת SSL וחומת אש ((FireWall.למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע. הינך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט וכי השימוש באתר אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם באתר עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם עקב שימוש באתר מוטלת עליך. 

החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תשא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש באתר, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש באתר על ידי הלקוח בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו החברה הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל נסיבות שהן האחריות הכוללת של החברה כלפיך לכל נזקיך לא תעלה על המחיר ששולם על ידך לחברה בפועל בקשר לאתר.

למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש.

 

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. על הרוכשים למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לחברה לצורך השלמת הליך ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שהחברה תכבד.

לאחר הזנת פרטי אמצעי התשלום וסיום הליך ההזמנה, יישלח אל הרוכש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יצוין כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהוזמנו והוא אךורק מעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

 אם יתברר שאמצעי התשלום שנמסרו אינם תקפים, או שחברת כרטיסי האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, החברה תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.

התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו מהרוכשים על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. הרוכשים נושאים באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

אם השימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או שירות התשלומים הרלוונטי, תימסר לרוכשים הודעה מתאימה על-כך וחשבונם יחויב בעלות השירות. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות התשלומים. 

 

המוצרים המוצעים באתר

התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה, גוון, גודל המוצרים בתמונות לבין מראה המוצרים בפועל בשל שינויים המבוצעים מעת לעת על ידי יצרני המוצרים. החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות עדכניות ככל האפשר, אולם מובהר כי החברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות בקשר לשינויי מראה כאמור.

המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה רשאית להפסיק או להשהות מכירה של מוצר בכל עת ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרה שלא יימצא במלאי החברה.

החברה רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים באתר. לכן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם. 

במקרה בו אזל אחד או יותר מהמוצרים שהוזמנו מהמלאי, החברה מתחייבת להודיע לרוכשים על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתובת הדוא"ל שמסרו ושומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכשים מוצר או מוצריםחלופיים בעלי אופי ומחיר דומה. אם תתקבל הצעת החברה, הזמנת הרוכש תעודכן מחדש. אם יסרב הרוכש לקבל מוצר חלופי, החברה תבטל את הזמנתו ותזכה את אמצעי התשלום. במידת האפשר, יוכלו הרוכשים להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ותהא החברה רשאית לעדכנם בדבר חזרתו.

 

מחירי המוצרים באתר

כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור החלוקה הרלוונטי ולשיטת המשלוח שנבחרה). 

החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הרכישה. 

על אף שהחברה מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה תפנה החברה אל הרוכש לאחר שביצע את ההזמנה, תודיע לו מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לרוכש לאשר כי הינו מבקש לרכושו במחיר הנכון. אם יסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא תהיה החברה מחויבת לספקו לך ובמקרה זה לא יהיו לו לרוכש טענות כלשהן כלפי החברה. החברה איננה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). תנאי המימוש של מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום המבצע. 

לרוכשים באתר ולמשתמשים בו לא קיימת זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר, ככל והוקנתה זכות זו מכוח חברות במועדון הלקוחות של החברה, תהא הזכות כפופה ובהתאם לתנאי מועדון הלקוחות זו והמבצעים שהוצעו במסגרתו.

כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של הזכאות למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכש רוכש מוצר והיה זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא יהיה הרוכש זכאי לאותה הטבה; אם החליף הרוכש מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא יהיה הרוכש זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנת הרוכש פחת בשל העובדה שמספר המוצרים שסופקו לו שונה ממספר המוצרים שהזמין, עלולה להישלל זכאות הרוכש למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לו אלמלא פחת מחיר ההזמנה. דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות באתר. יחד עם זאת, החברה תשתדל להודיע לרוכשים טלפונית או בדוא"ל ולקבל את הנחיותיהם במקרה שזכאותם למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי ההזמנה.

מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר הנחה/הטבה. 

 

ביטול עסקת רכישה על ידי הלקוח

הלקוח שביצע בפועל את הרכישה באתר בלבד יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: "החוק"), בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, המאוחר מביניהם. 

לקוח שיציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). 

לא ניתן לבטל את העסקה במקרים המנויים בסעיף 14 ג(ד) לחוק ובכלל זה מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה.

ניתן לבטל עסקה בטלפון או  בדואר אלקטרוני. חובה לכלול בהודעת הביטול את מספר ההזמנה ואת השם, מספר הזהות, מספר הטלפון וכתובת המייל של הלקוח שביצע בפועל את הרכישה, אחרת לא ניתן יהיה לטפל בהודעה.

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק ולאמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה. החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מובהר כי דמי משלוח לא יוחזרו במקרה של ביטול עסקה.

אין בזכותו של הרוכש לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. 

החברה לא תשא באחריות או חבות כלשהן לנזק הוצאה או הפסד שייגרמו ללקוח או לכל צד ג' עקב שימוש במוצר שלא לפי הוראות היצרן ו/או שלא לתכליתו או למטרת ו/או שימוש חריג או בלתי סביר.

במקרה של ביטול עסקה / החזרה לשליח - יחוייב הלקוח על כל שליחות שמתבצעת ע"י חברת השליחויות (משלוח + איסוף). לא ניתן לבטל את החלק היחסי של תשלום משלוח.

 

ביטול עסקה ע"י החברה 

החברה רשאית שלא לאפשר לרוכשים לבצע פעולה באתר, גם אם ביצע פעולות באתר בעבר,  החברה רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרה של הפרה של סעיף מסעיפי תנאי השימוש ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי החברה; 

אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה; אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי החברה; אם קיים חשש סביר כי השימוש באתר מהווה או עלול להוות הפרה של דיני מדינת ישראל; במקרה שיתעורר חשד שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת

במקרה של אי-אישור אמצעי תשלום; אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשות רוכש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי. במקרה שהלקוח חייב כספים לחברה; 

במקרה שנפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר, בתיאור המכירה באתר, ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או את משלוח המוצר ו/או את השלמת העסקה; 

במקרה של מניעה ו/או עיכוב בשל נסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה לרבות נסיבות המהוות כוח עליון, מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה; 

אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח);. ו/או בשל אי-אישור הזמנה ע"י החברה מכל סיבה שהיא. 

במקרה של ביטול ע"י החברה, הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו למעט החזר הסכום ששילם (אם שילם).

לשאלות ובירורים נוספים, ולשירות הלקוחות - יש לפנות אל החברה דרך האתר או באמצעות דואר אלקטרוני office@yoozit.co 

 

אחריות למוצרים

האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיהם חלה על הרוכשים בלבד.

החברה תצא ידי חובתה כלפי הרוכשים עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת המשלוח שנמסרה באתר בעת ביצוע ההזמנה.

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, במקרה שנרכשו מוצרים פגומים, זכותו היחידה של הרוכש היא להחליפם או לקבל את כספו בחזרה, כפי שפורט לעיל.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לרוכש בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן אירעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה הרלוונטית.

 

שונות

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

במסגרת הביקור באתר עלול להיות מוצג בפני המשתמש מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הוא בצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא יוכל המשתמש לבוא להחברה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי החברה, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו , עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שיגיע אליהם באמצעות האתר. 

טופס יצירת קשר מקוון

החברה מאפשרת לפנות אליה גם באמצעות טופס מקוון ליצירת קשר המצוי באתר או בכתובת מייל: office@yoozit.co בעת השלמת הטופס המקוון יש למסור פרטים אישיים כגון: מספר הזמנה, שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה המצויה ברשותך ופרטים נוספים. יש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר עם הפונה. 

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והמסמכים המחייבים, כל משתמש באתר או רוכש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את התנאים האמורים בתנאי השימוש, או אילו מהמסמכים המחייבים, או יפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לחברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין. 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו להחברה להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג "YOOZ" וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר www.yoozit.co , סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמש בעת השימוש באתר. בכל עת יוכל המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ להתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת. 

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה עלולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא למשתמש או רוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה זכאית בכלל זה לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויות הרוכשים לפי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש והרכישה או כל אחד מתנאי המסמכים המחייבים. כל שינוי של תנאים אלו יחול על השימוש בתוכנה החל ממועד השינוי. תנאים אלו יחולו גם על עדכון של האתר, אלא אם כן יצורף לעדכון הסכם נפרד (ובמקרה כזה יחולו על השימוש בעדכון תנאיו של ההסכם הנפרד). על כן, מוטל עליך לבדוק את נוסחם העדכני של תנאים אלו לפני כל שימוש באתר. 

אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף - זאת אלא אם יבוצעו שינויים בתנאים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים החדשים. על משתמש שאינו מסכים לתנאים החדשים לחדול מעשיית שימוש נוסף באתר. 

ניתן לעיין בכל עת בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על כל ביצוע פעולה באתר ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה ו/או ביחס לכל הזמנה שביצעת באמצעות האתר, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל. 

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הודעות.

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לחברה בדואר רשום לכתובת: יוז איט בע"מ, רחוב אבני חן 14, תל מונד.  דוא"ל:  office@yoozit.co   

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בין כל רוכש ומשתמש לבין החברה בנוגע להזמנת מוצרים מהאתר ושימוש בו. 

 

מדיניות פרטיות YOOZ

 1. להלן מדיניות הפרטיות באתר הבית של ״YOOZ״ שכתובתו  www.yoozit.co 
 2. YOOZ ("האתר") הוא אתר אינטרנט המצוי בבעלות חברת "יוז איט בע"מ" ח.פ 5-1670950-8  (להלן: "החברה"),
 3. מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר ל YOOZ על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי YOOZ במסגרת השימוש באתר. 
 4. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. 
 5. אנא קרא נספח מדיניות פרטיות זה ואת תנאי השימוש באתר (להלן :"תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') ל YOOZ באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתנאי השימוש ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.  
 6. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם. 
 7. YOOZ רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או תנאי שימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. הנך מתבקש לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים. 
 8. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך. 
 9. הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. 
 10. בכל מקום במסמך זה בו כתוב "אנו" או "שלנו" וכיו"ב וכן "YOOZ" או "האתר" הכוונה היא לYOOZ   וכל מי מטעמה (לרבות מפעילי ומנהלי האתר).

חיוב במועד האספקה

 1.  YOOZ מבהירה במפורש, כי החיוב עבור הזמנה בפועל יתבצע ע''פ זמינות הפריטים לאספקת ההזמנה ללקוח.

איסוף מידע

YOOZ עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:

 1. "מידע אקטיבי" - מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום לניוזלטר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לעניין זה נציין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן YOOZ  תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו. 
 2. "מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיס ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו. 

 

 1. YOOZ רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי YOOZ עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי YOOZ רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה. 
 2. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והינך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפייה ולשימור בתוכן האתר). 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

 1. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה לניוזלטר לקוחות YOOZ ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר ל YOOZ להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי YOOZ (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי YOOZ תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע YOOZ  למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.  
 2. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך ל YOOZ באמצעות  office@yoozit.co ו YOOZ תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל YOOZ בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין YOOZ בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה  לעיל. 

העברת מידע לצדדים שלישיים

 1. המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי YOOZ, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים ל YOOZ או מי מטעמה שירותים. 
 2. על אף האמור בסעיף 17 לעיל, YOOZ רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים: 
 • אם YOOZ סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים. 
 • אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי. 
 • אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה). 
 • אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין YOOZ ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם YOOZ מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת YOOZ. 
 • אם YOOZ תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית YOOZ להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

שרת

 1. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

עיון במידע

 1. כל משתמש זכאי לפנות אלינו לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של YOOZ . בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר אצלנו ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין. יצוין כי על אף האמור לעיל החברה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

 1. באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, YOOZ אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור. 

אתרים של צדדים שלישיים

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בעניין.

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

פנה אלינו

ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר, באמצעות "צור קשר" ו/או ב מייל:  office@yoozit.co ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.